FÖRÄNDRINGSTERAPI

OM FÖRÄNDRINGSTERAPI
Förändringsterapi är för dig som längtar efter något annorlunda. Kanske är det dags att välja för dig? I förändringsterapin vägledes du att se, erkänna och lita till det som är sant & rätt för dig. De flesta av oss har blivit levererade en verklighet med "sanningar", övertygelser, tankar och idéer om hur det "ska vara", men vi har aldrig tagit reda på vad som verkligen funkar för oss, hur vi verkligen skulle vilja leva våra liv. 

Förändringsterapi bygger samtal och kraftfulla, ibland utmanande frågor som snabbt leder dig till kärnan. Vi går bortom det logiska sinnet för att låsa upp och frigöra mentala, emotionella och psykiska blockeringar. Det handlar om att hitta "de ömma punkterna" och de bakomliggande orsakerna till varför du mår som du mår. 

Lär dig hur du kan se och släppa taget om allt som håller dig tillbaka från att leva ditt största liv.
Ge dig  själv möjlighet att bjuda in och skapa bortom blockeringar, rädslor, jantelag och annat som begränsar dig. 

TERAPEUTERNA
Dessa sessioner ges av Malin Sandell & Ina Elverljung, kända från Högkänslighetspodden. Malin och Ina är grundarna av Infinite Yoga Malmö och har många års erfarenhet som terapeuter specialiserade inom tanke- och känslohantering, energiförståelse, förändringsprocesser och intuitionsarbete.

Båda har arbetat professionellt med samtal och vägledning i skola, på företag och med privatpersoner sedan 2005. Tillsammans har de utvecklat en unik, träffsäker och tillåtande metod som tar dig direkt till kärnan och låter dig utforska livet ur helt nya synvinkar.

MOTTAGNING
Via telefon eller på Infinite Yoga Malmö, Gustav Adolfs torg 43

PRISER OCH ANDRA FRÅGOR
Kontakta Malin 0736-24 06 52 eller Ina 0736-84 17 97

Sagt om

Boka

Tänk på att avbokningar för privata sessioner ska göras senast 12:00 dagen innan sessionen för att undgå full debitering.