Känsloterapi

OM KÄNSLOTERAPI
Känsloterapi är unik metod att arbeta med tankar och känslor på djupet. Den bygger på samtal, känslohantering, energiförståelse och intuitiv vägledning. Syftet är att medvetandegöra och därefter förändra det som inte fungerar i ditt liv, på alla plan, så väl privat som yrkesmässigt. Du får med dig konkreta verktyg att själv kunna hantera känslor (små som stora) i din vardag.

Vi går bortom det logiska sinnet för att låsa upp och frigöra mentala, emotionella och psykiska blockeringar. Det handlar om att hitta "de ömma punkterna" och de bakomliggande orsakerna till varför du mår som du mår. Tillsammans släpper vi taget om allt som håller dig tillbaka från att leva ditt största liv, vilket skapar en lättnad och en känsla av frihet i ditt liv.

KAN HANTERAS MED KÄNSLOTERAPI
Stress, psykisk ohälsa, rädslor, oro, ilska, sorg, maklöshet, hopplöshet och förtvivlan, nedstämdhet och depression, förvirring och "rörighet", trauman, relationsproblematik, tyngd och trötthet, högkänslighet, ångest (även panikångest), låg självkänsla, ätstörningar, psykosomatiska  besvär, kroppsliga symtom.

TERAPEUTERNA
Dessa sessioner ges av Malin Sandell & Ina Elverljung, kända från Högkänslighetspodden. Malin och Ina är grundarna av Infinite Yoga Malmö och har många års erfarenhet som terapeuter specialiserade inom tanke- och känslohantering, energiförståelse, förändringsprocesser och intuitionsarbete.

Båda har arbetat professionellt med samtal och vägledning i skola, på företag och med privatpersoner sedan 2005. Tillsammans har de utvecklat en unik, träffsäker och tillåtande metod som tar dig direkt till kärnan och låter dig utforska livet ur helt nya synvinkar.

MOTTAGNING
Via telefon eller på Infinite Yoga Malmö, Gustav Adolfs torg 43

PRISER OCH ANDRA FRÅGOR
Kontakta Malin 0736-24 06 52, Ina 0736-84 17 97

Sagt om

Boka

Tänk på att avbokningar för privata sessioner ska göras senast 12:00 dagen innan sessionen för att undgå full debitering.