Känsloterapi

OM KÄNSLOTERAPI
Känsloterapi är unik metod att arbeta med tankar och känslor på djupet. Den bygger på samtal, känslohantering och intuitiv vägledning. Syftet är att medvetandegöra och därefter förändra det som inte fungerar i ditt liv, på alla plan, så väl privat som yrkesmässigt.

Vanligtvis undviker vi det som är jobbigt eller obehagligt. Det gör att vi lider i onödan. Under de här sessionerna vägleds du att hantera tankar & känslor när de kommer upp.

Vi går bortom det logiska sinnet för att låsa upp och frigöra mentala, emotionella och psykiska blockeringar. Det handlar om att hitta "de ömma punkterna" och de bakomliggande orsakerna till varför du mår som du mår. Tillsammans släpper vi taget om allt som håller dig tillbaka från att leva ditt största liv. Det ger en känsla av klarhet, lätthet och enorm frihet.

KAN HANTERAS MED KÄNSLOTERAPI
Stress, psykisk ohälsa, rädslor, oro, ilska, sorg, maklöshet, hopplöshet och förtvivlan, nedstämdhet och depression, förvirring och "rörighet", trauman, relationsproblematik, tyngd och trötthet, högkänslighet, ångest (även panikångest), låg självkänsla, ätstörningar, psykosomatiska  besvär, kroppsliga symtom.

TERAPEUTERNA
Dessa sessioner ges av Malin Sandell & Ina Elverljung, båda specialiserade inom tanke- och känslohantering. Malin & Ina har arbetat professionellt med samtal och vägledning i skola, på företag och med privatpersoner sedan 2005. Tillsammans har de utvecklat en unik, träffsäker och tillåtande metod som tar dig direkt till kärnan och låter dig utforska livet ur helt nya synvinkar.

MOTTAGNING
Infinite Yoga Malmö, Gustav Adolfs torg 43 eller via telefon

PRISER OCH ANDRA FRÅGOR
Kontakta Malin 0736-24 06 52 eller Ina 0736-84 17 97

Sagt om

Boka

Tänk på att avbokningar för privata sessioner ska göras senast 12:00 dagen innan sessionen för att undgå full debitering.