TERAPI VID ÄTSTÖRNINGAR

Ätstörningar har ingenting med kilon, ålder eller kön att göra. Det handlar om känslor alltihop. För många är ätstörningen ett sätt att ta kontroll över livet och känslorna.

Terapin går ut på att medvetandegöra och därefter förändra oönskade beteenden, känslo- och tankemönster. Arbetet bidrar till självinsikt, självtillit, självförtroende och ökad närvaro i nuet. 

Med vårt stöd får du möta tanken och känslan, uppmärksamma, uppleva och släppa taget om det som begränsar dig. Vanligtvis undviker vi det som känns jobbigt eller obehagligt. Det gör att vi lider i onödan och lever i undvikande och rädsla. Resultatet är frigörande av energiblockeringar och en känsla av enorm frihet.


Vad ska till för att du ska våga släppa taget och ta emot omsorg, läkning, uppmärksamhet och avkoppling utan några värderingar om dig och din kropp? 


TERAPEUTERNA
Dessa sessioner ges av Ina Elverljung & Malin Sandell, båda specialiserade inom tanke- och känslohantering. Deras vägledning är tillåtande, konkret och inuitiv. De tar dig direkt till kärnan och låter dig utforska kroppen, dig själv och livet ur helt nya synvinklar. Både Malin och Ina är dessutom högkänsliga, och har en fallenhet att snabbt hitta "de ömma punkterna" och de bakomliggande orsakerna till varför du mår som du mår. De hjälper dig att se det du har svårt att se och ta dig bortom och förbi det som begränsar dig. 

Malin & Ina har arbetat professionellt med samtal och vägledning i skola, på företag och med privatpersoner sedan 2005. Tillsammans har de utvecklat en unik, träffsäker och tillåtande metod som tar dig direkt till kärnan och låter dig utforska livet ur helt nya synvinkar.

MOTTAGNING
Infinite Yoga Malmö, Gustav Adolfs torg 43 eller via telefon

PRISER OCH ANDRA FRÅGOR
Kontakta Malin 0736-24 06 52 eller Ina 0736-84 17 97

Sagt om

Boka

Tänk på att avbokningar för privata sessioner ska göras senast 12:00 dagen innan sessionen för att undgå full debitering. 

Vad är en ätstörning?
Om dina tankar på mat, kropp och vikt får så mycket uppmärksamhet att det påverkar ditt liv.

Anorexia Nervosa
Ätstörningen anorexi innebär att du svälter dig själv. 

Bulimia Nervosa
Bulimi är hetsätning med kompensation som kräkning, diet, träning eller laxermedel.

UNS
Många lider av UNS, ätstörningar Utan Närmare Specifikation. Personen har ett problematiskt förhållande till mat och till sin kropp men det är svårt att sätta en diagnos på problemet.

Hetsätningsstörning
Skillnaden mellan hetsätning och bulimi är att de som lider av en hetsätningstörning inte gör av med maten genom kräkning, bantning eller träning så som en bulimiker gör.

Ortorexi
En person som lider av ortorexi har ett sjukligt begär av att vara hälsosam. Detta genom att träna överdrivet och/eller äta extremt hälsosamt.