TERAPI FÖR HÖGKÄNSLIGA

OM VÅR TERAPI FÖR HÖGKÄNSLIGA
Den här terapin är för dig som är högkänslig (testa dig själv här) och som längtar du efter att vara den du är och utforska din sensitiva begåvning på djupet.

HSP-terapin bygger på samtal, känslohantering och intuitiv vägledning för att medvetandegöra och därefter förändra det som inte fungerar i ditt liv, på alla plan, så väl privat som yrkesmässigt.

Detta är unik metod att arbeta med tankar och känslor på djupet. Den bygger på samtal, känslohantering och intuitiv vägledning. 

Vi går bortom det logiska sinnet för att låsa upp och frigöra mentala, emotionella och psykiska blockeringar. Det handlar om att hitta "de ömma punkterna" och de bakomliggande orsakerna till varför du mår som du mår. Tillsammans släpper vi taget om allt som håller dig tillbaka från att leva ditt största liv. 

Tänk om det inte är något fel på dig? 
Tänk om du kan hantera din extra känslighet med lätthet och använda den till din fördel?


Vi hoppar över kallpratet, tar dig direkt till kärnan och låter dig utforska livet ur helt nya synvinklar.
Tänk om du kan hantera din extra känslighet med lätthet och använda den till din fördel? Hur kan du utveckla din intuition och leva din fulla potential?


TERAPEUTERNA
Dessa sessioner ges av Kristin Montagu-Evans samt Malin Sandell & Ina Elverljung, kända från Högkänslighetspodden. Kristin, Malin och Ina är högkänsliga terapeuter specialiserade inom tanke- och känslohantering, energiförståelse, förändringsprocesser och intuitionsarbete.

Malin och Ina driver Yogaretreat Österlen med fokus på retreat för högkänsliga. Båda har arbetat professionellt med samtal och vägledning i skola, på företag och med privatpersoner sedan 2005. Tillsammans har de utvecklat en unik metod att arbeta med högkänsliga (individer och grupper) på djupet.

Förutom terapi för högkänsliga erbjuder Malin och Ina en 1-årig HSP-terapeututbildning, en 1-årig yogalärarutbildning för högkänsliga,  yogaretreat för högkänsliga på magiska Österlen och första hjälpen-kurser för högkänsliga.

MOTTAGNING
Via telefon eller på Infinite Yoga Malmö, Gustav Adolfs torg 43

PRISER OCH ANDRA FRÅGOR
Kontakta Kristin 0706948402, Malin 0736-24 06 52 eller Ina 0736-84 17 97

Sagt om

Boka

Tänk på att avbokningar för privata sessioner ska göras senast 12:00 dagen innan sessionen för att undgå full debitering. Med hänvisning till dataskyddsförordningen GDPR, undvik att skriva integritetskänsliga personuppgifter  per mejl, kontakta oss gärna per telefon istället. 

Vad är högkänslighet?
En del av oss är extra känsliga, så kallat högkänsliga eller HSP (Highly Sensitive Person). Känslighet missuppfattats ofta som något svagt eller negativt och många högkänsliga kan därför känna sig "konstiga", "onormala", "fel" och utanför.

En av fem är högkänslig
HSP är ingen ny bokstavsdiagnos, utan ett begrepp myntat av psykologen Elaine Aron som har bedrivit forskning kring extra känslighet i drygt 20 år. Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20 procent av den globala befolkningen,  jämt fördelat mellan kvinnor och män, liksom hos de flesta djurarter.

Känsligare nervsystem
Högkänsliga föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor. Detta gör högkänsliga personer extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. De lägger märke till mycket mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå. Därför behöver de mer tid och energi än andra att smälta alla intryck.

Testa om du är högkänslig