kurser i reiki healing 2020

Är du intresserad av att gå kurs i Reiki Healing eller att fördjupa dina kunskaper ytterligare inom Reiki? Redan efter första kursen har du verktyg att kunna ta emot klienter. I de fördjupande kurserna förstärks din energi och kontakt med Reikienergin och du får fler verktyg och symboler för varje kurs. Kurserna bidrar både till din personliga och din sprituella utveckling samt utvecklar din intuitiva förmåga. 

Kurserna hålls av Magdalena Kuchcinska, KarunaReiki Master.


För frågor och intressanmälan maila Magdalena på  yogaheartcoaching@gmail.com

Datum för vårens kurser 2020
Reiki I&II - 29 feb - 1 mars
Reiki I&II - 25-26 april (in english)
Reiki ART/III - 8 maj
Reiki Master - 9-10 maj
Reiki I&II - 23-24 maj
KarunaReiki Master - 5-7 juni
 

Foto: Kristin Montagu-Evans
Foto: Kristin Montagu-Evans

Djupgående kurser i Reiki Healing
På Infinite Yoga Malmö med Magdalena Kuchcinska

 

Djupgående utbildningar där du redan efter första kursen är redo att börja hålla dina egna sessioner. För dig som vill fördjupa dig ännu mer finns nu möjligheten att även gå fördjupningskurserna Reiki Art/III, Reiki Master & Karuna Reiki Master. 


REIKI I&II & USUI HOLY FIRE ® III
Är du nyfiken på Reiki Healing? Söker du verktyg för att gå vidare i din läkning och/eller i din personliga och andliga utveckling? Nu har du möjlighet att gå boka kurs i Reiki I & II enligt Usui & Holy Fire III.

Reiki I & II är första delen inom Reikin och du behöver inga förkunskaper för att delta. Kursen hålls inom den uppgraderade Reikienergin enligt Holy Fire III.

Reiki ART/III USUI HOLY FIRE ® III är en fortsättningskurs inom Reiki, du behöver ha gått Reiki I och Reiki II innan. Reiki ART/III ger dig en fördjupning i din egen självläkning, både fysiskt, mentalt och emotionellt, vilket kan börja redan när du beslutar dig för att gå kursen. Kursen i Reiki ART/III går igenom avancerade reiki tekniker som inkluderar Usui Master placering, som stärker styrkan i din reiki energi och ökar eektiviteten i de tidigare symbolerna. Vi går igenom teori, praktisk, demonstrationer och för samtal kring användandet av Usui Master symbolen. Efter genomförd kurs kan du gå vidare till kursen Reiki Master Usui & Holy Fire III.

REIKI MASTER USUI & HOLY FIRE ® III är en fördjupningskurs inom Reiki, och du behöver ha gått Reiki I, II samt Reiki ART/III innan. Kurser innehåller tändningsförberedelser, tändningar och upplevelser som tar dig till nästa nivå i din andliga, och personliga spirituella utveckling. Du kan välja att gå kursen för din egen utvecklings och självläkningens skull, samt för att få mer kraft i dina reikibehandlingar. Efter genomförd kurs får du möjligheten att undervisa andra i Reiki. Kursen rensar ut det gamla och förbereder för den nya reikienergin. Och en Helande eld tändningen för att hela och förlåta det som har varit jobbigt i det förflutna. Du får en ny symbol – Holy Fire och placering av denna, som ger mer kraft och eekt till din reiki och dina reikibehandlingar. Samt upplevelser, samtal, teori, praktik och demonstrationer i användningen av den nya symbolen Holy Fire.

KarunaReiki® Master Holy Fire® III är på tre dagar, och består av tändningsförberedelser, tändningar, placeringar av de 8 nya symbolerna och ett flertal upplevelser. Karuna är sanskrit och betyder barmhärtig handling. Karunan handlar till stor del om självkärlek och empatiska handlingar gentemot sig själv och andra. Den är kraftfull och mjuk på samma gång, och kan medföra både utrensning och läkning. Kursen sätter igång processer i dig som du kan känna av både före, under och efter kursen. De 8 nya symbolerna och energistrålarna är av så hög vibration att man först måste ha integrerat Reikimasterenergin för att vara redo för dem. Allt är för ditt högsta bästa. Denna kurs ger dig förmågan att använda energierna för helande men också till för att lära ut KarunaReiki® enligt Holy Fire® III. Vi går även igenom KarunaReikins ursprung, innebörd och de nya symbolernas användningsområden. Denna kurs innebär många praktiska moment, och du måste därför vara beredd på att få uppleva och ta emot stark utrensning, läkning och även vägledning. Vi varvar detta med samtal kring de olika momenten och praktik.

Du kan gå kursen för din egen skull och självläkning, men efter genomförd kurs har du även möjlighet att undervisa i samtliga reikikurser enligt Usui Holy Fire II.

För mer info om upplägg och innehåll maila Magdalena Kuchcinska på yogaheartcoaching@gmail.com

MER OM REIKI
Reiki är en Japansk energimedicin som ger dig verktyg till att ge dig själv och andra djup avslappning, stressreducering och lägger grund för kroppens förmåga till självläkning.

Kurserna bidrar även till din egna personliga och andliga utveckling, till din fysiska, mentala och emotionella läkning samt utvecklar din intuitiva förmåga. Reikin ger dig tekniker, verktyg och metoder för andlig utveckling som du kan utföra hemma efter genomförd kurs.

Kurserna är en kombination av undervisning, teori, demonstrationer, praktik och samtal i grupp. Alla som deltar får uppleva att både ta emot och att ge Reikibehandlingar. Som Reiki Master har du även möjlighet att börja undervisa i Reiki Healing.

Reiki är godkänt som friskvård av Skatteverket, vilket innebär att du kan få både Reiki behandlingar och Reiki kurser genom din arbetsgivare.

Reiki är även godkänt av WHO och praktiseras på över 80 sjukhus i USA, samt i England och Tyskland.

DATUM & TID
Reiki I&II - 29 feb - 1 mars
Reiki I&II - 25-26 april (in english)
Reiki ART/III - 8 maj
Reiki Master - 9-10 maj
Reiki I&II - 23-24 maj
KarunaReiki Master - 5-7 juni

Samtliga kursdagar träffas vi mellan kl. 9.00-18.30 och tar flera korta och längre pauser under dagen, baserat på kursupplägg och gruppens behov

ANMÄLAN
Maila din intresseanmälan till yogaheartcoaching@gmail.com

PLATS
Infinite Yoga Malmö, Gustav Adolfs Torg 43

ANMÄLAN & FRÅGOR
Kontakta Magdalena via mail

OM LÄRAREN
Magdalena Kuchcinska har själv gått igenom en själslig och personlig resa från att leva ett liv baserat på någon annans sanning, till att helt ha skapat en livssituation och vardag utefter sin egen sanning och längtan. Detta har Magdalena gjort med hjälp av de verktyg, övningar och medel som hon nu lär ut och delar med sig av, så att andra också ska hitta till sin sanning och sitt största liv! Magdalena arbetar på heltid som yogalärare, reiki healer och spirituell vägledare, både i grupp och individuella sessioner. Med sin öppenhet och engagemang når Magdalena ända fram, och delar med sig av erfarenhet, lärdomar och kunskap. Magdalena arbetar även medialt och kombinerar det i sina klasser och behandlingar.